فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)جهانی سازی فقر و نظم نوین جهانی (میشل کاسادوفسکی - مترجم: محمد روحانی)

دسته: کتب ترجمه شده - اقتصاد
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۰۹ گرمتوضیحات :

امروزه كشورهاي دنيا را به دو گروه سلطهگر و تحت سلطه تقسيم ميكنند. در اين ميان، كشورهاي سلطهگر، همواره در پي نفوذ بيشتر در كشورهاي ديگر هستند و در اين راه، از مجامع و سازمانهاي بينالمللي و جهاني، مثل صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني نيز به سود خود بهره ميبرند.

ميشل كاسادوفسكي، در اين كتاب، در شش بخش به بررسي نظام اقتصادي و سياسي كشورهاي گوناگون و نقش اين سازمانها در دگرگوني اقتصاد و سياست آنها به نفع كشورهاي سلطهگر ميپردازد. عنوان اين بخشها عبارت است از: فقر جهاني و اصلاحات اقتصاد كلان، شبهجزيره آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي، آمريكاي لاتين، اتحاد جماهير شوروي و بالكان، و نظم نوين جهاني.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه