فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تجرد علم و عالم از ديدگاه عقل و نقل (احمد حيدر پور)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۰۸ گرمتوضیحات :

کتاب پيش رو با انجام پژوهشي در زمينۀ وجودشناسي علم و اثبات عدم تماميت دلايل عقلي تجرد علم، کوشيده است توهم ناسازگاري عقل و نقل در مسئلة علم همۀ موجودات را رفع کند.رقعی/ 390 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه