فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ابن عربی و اشاعره (محمد عیسی جعفری)

دسته: عرفان - دائرة المعارف علوم عقلی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۹,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۰۱ گرمتوضیحات :

شناخت مرزهای فکری مکتب های گوناگون، نیازمند بررسی دقیق دیدگاه های مطرح شده صاحبان آنها است.

نویسنده با مراجعه به دیدگاه های مکتب اشاعره و ابن عربی کوشیده است تا چشم انداز روشنی از دیدگاه های دو طرف ارائه دهد و مرزهای درهم تنیده فرضی میان آنها را مشخص کرده و به ابهام تأثیرپذیری ابن عربی و به دنبال آن، عرفان نظری از دیدگاه های اشاعره پاسخی شایسته دهد.در این کتاب می خوانیم:

· کلیاتی درباره مکتب اشاعره و ابن عربی

· تفاوت میان گستره علمی کلام و عرفان

· دیدگاه ابن عربی درباره متکلمان

· دیدگاه دو مکتب درباره «صفات خداوند»،« جبر و اختیار»، «کلام الهی» و «رؤیت».

· پیشنهادهایی برای تحقیق بیش ترجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه