فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نرم‌افزار پرونده‌های علمی منطق

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی - CD/DVD
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۰ گرمتوضیحات :

دربردارنده تصویر صفحات انتخاب شده از 164منبع مهم منطق در قالب 124 پرونده؛
  • دستهبندی پروندهها در 14 کلانموضوع (رده)، 156 موضــوع اصلــی و 1033 موضوع فرعی، بر اصطلاحنامه منطق، با قابلیت جستجو در موضوعات؛

  • نمایش صفحه عنوان و شناسنامه آثار، همراه با ذکر مشخصات کتابشناختی آنها در پایـان  هر پرونده؛

  •  نمایش حدود 47000 صفحه در فرمت PDFجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه