به گل‌ها آب بدهید

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: فلش کارت

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۰۰ گرمتوضیحات :

پدر و مادر شدن آسان است اما پدری و مادری کردن دشوار. چه بسیار والدینی که به دلیل نداشتن دانش کافی در زمینهی تربیت کودکان، فرصت خوب زندگی کردن را از خود و فرزندانشان دریغ کرده اند، و چه بسیار والدینی که حاضرند به هر قیمتی که شده، یک نکته ی تربیتی جدید به اندوخته های خود اضافه کنند؛ شاید که همان نکته، شاه کلید بسیاری از موفقیت های زندگی کودک دلبندشان در حال و آینده اش باشد. این کارتهای رنگی پیشکش به همه کسانی است که می خواهند پدری کنند و مادری؛ همان ها که در پی نکته هایی ناب و تجربه هایی راه گشا درباره تربیت گل های زندگی شان هستند؛ همان ها که می دانند ثروت اصلی، داشتن و پرورش کودکانی سالم است؛ فرزندانی پاک نهاد و خوش رفتار که وارثان شایسته ای برای انسان در هر دو جهان اند.