این رشته سر دراز دارد

دسته: تحصیلی و شغلی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

برخی ها در انتخاب رشتــه تحصیلی یا شغل، تسلیــم حوادث می شوند و برخی هم بدون نقشه و فکر و تحت تأثیر دیگران شغلی را انتخاب می کنند که با خصوصیات فردی آنها متناسب نیست. گاهی نیز تنها انگیزه های فردی و شخصی، نظیر ثروت اندوزی ممکن است تعیین کننده رشته باشد.

انتخاب هایی این چنین در بیشتر مواقع با نارضامندی شغلی، افسوس هایی دیرپا و حسرت های ماندگار همراه است.

انتخاب رشته تحصیلی باید با بررسی کامل و سنجیدن و دخالت دادن همه عوامل مؤثر صورت گیرد. این کتاب به کمک افرادی آمده است که به این موضوع اهمیت می دهند و در پی یافتن اطلاعات کاملی در این باره هستند.