همه صفحه پر از بابا

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

شما ای جوان عزیز، با ازدواج، مسئولیت تشکیل، نگه داری و بالندگی یک خانواده را عهده دار می شوید؛ خانواده ای که همچون صدف، گوهرهایی ناب می پروراند. البته اگر پایه های آن استوار نباشد و وظیفه ها به خوبی انجام نشود، هرگز مرواریدی نخواهد پرورید.

به طورحتم از خود می پرسید چه باید کرد تا این مسئولیتِ سنگین را با موفقیت و سربلندی به سرانجام رساند. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا با شناخت کامل نظام خانواده، مرزها و نقش های موجود در آن و کارکردهای نقش پدری، وظیفة سنگین خود را در این زمینه بهتر ایفا کنید.