یک قدم تا باور

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

کوپر اسمیت، از پژوهشگران برجسته در زمینة عزت نفس، طی مطالعه ای دریافت که ثروت خانوادگی، تحصیلات، مکان زندگی، طبقة اجتماعی، شغل پدر یا حتی حضور همیشگی مادر در خانه، موجب افزایش عزت نفس کودک نمی شود. آنچه او یافت این بود که کیفیت رابطة کودک و والدین بر عزت نفس تأثیر می گذارد.والدین گرامی:از عزت نفس چه می دانید؟معنی عزت نفس در کودکان چیست؟نشانه های عزت نفس بالا کدام است؟چه مواردی نشان از عزت نفس پایین در یک فرد دارد؟عواملی که عزت نفس را در افراد کاهش می دهند کدامند؟پیامد های عزت نفس پایین چیست؟راه کارهای بهبود عزت نفس در کودکان کدام است؟برای دریافت پاسخ این سؤالات، مطالعة این کتاب را در برنامة خود قرار دهید.