من مانده ام تنهای تنها

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

هر انسانی ممکن است در موقعیتی از زندگی خود به «اجبار» یا «اختیار»، به ترک یار و دیارش نیازمند شود. این سفرها می تواند به دلیل های تجاری، امنیتی، خدمت سربازی، تبلیغ، مأموریت، تحصیل، تدریس و... باشد. با جدایی از «یار مونس» و «دیار مأنوس»، افراد با رویدادهای تلخ و شیرینی روبه رو می شوند. یکی از رخدادهایی که ممکن است بر سلامت تن و روان مسافر و غریب اثر نامطلوب بگذارد و او را از «شادکامی» و غرض مطلوبی که برایش سفر کرده دورکند، «غم غربت» یا «غربت زدگی» است.

متأسفانه با اینکه غم غربت مشکلات فراوانی را به فرد، خانواده، جامعه، تولید، آموزش و... تحمیل کرده است، اغلب افراد، والدین، مراکز آموزشگاهی، صنایع و معادن، مسئولان پادگان ها و... برای سـلامت روان افـراد زیرمجموعـه و خانواده هایشان تدابیر پیشگیرانه و درمانگرانه ای نیندیشیده اند.