نگاه تو, نیاز من

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

نیاز به تأیید، تشویق، مهر و محبت دیگران، نیاز هر انسانی است. دراین میان کودکان بیش و پیش از همه این نیاز را نمایان می سازند. اگر والدین و دیگران، این نیاز کودک را مانند هر نیاز دیگر به درستی مدیریت نکنند، ثمر ه ای جز بروز روحیۀ مهرطلبی در کودک نخواهد داشت.

مفهوم مهرطلبی نه مفهومی مثبت و بهنجار، بلکه یک ویژگی منفی و نابهنجار به شمار می آید. کودک مهرطلب همیشه به تأیید و تصدیق دیگران نیازمند است؛ برایش مهم است که همه او را دوست بدارند؛ برای اینکه به او توجه شود، برای دیگران بیش از اندازه زحمت می کشد و جان فشانی می کند؛ همیشه نیاز دیگران را بر نیاز خود مقدم می داند. بی تردید مهرطلبی ازجمله امور بسیار آسیب زایی است که والدین باید با افزایش سطح آگاهی و مهارت خود در پی پیشگیری از بروز آن در کودکانشان باشند. این کتاب در همین راستا به نگارش درآمده است.