نام این کتاب با شما

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

خلاقیت همچون نهالی است که در همه انسان ها وجود دارد. اگر از این نهال مراقبت کنند، ریشه می دواند و همواره میوه می دهد و به درختی تنومند تبدیل می شود.

خلاقیت یعنی شکستن سدها؛ عبور از مرزها؛ یعنی آن گونه که هیچ کس نیست... به کودکانتان بیاموزید خود را به یک راه حل محدود نکنند و به اشیا از زوایای گوناگون بنگرند.

فاصله علم خلاقیت تا عمل به آن چونان ساحل تا دریاست. کسی که همیشه در ساحل می نشیند و شنای دیگران را تماشا می کند، هرگز شناگر ماهری نخواهد شد.

برای خلاقیت باید به آب زد.