کمی قرار برای یک بی قرار

دسته: کودک
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

بیش فعالی در منابع گوناگون با نام های متفاوت مطرح شده است؛ اختلال کمبود توجه، فزون کنشی، پرتحرکی ، ADHD و... .

همان گونه که از این نام ها پیداست و در مباحث این اثر آمده است، کودک بیش فعال معمولاً از دوجهت با مشکل روبه رو است: میزان فعالیت و حفظ توجه. اختلال «بیش فعالی ـ کمبود توجه» نشانگان و ویژگی هایی دارد که معمولا از دو نظر تشخیص داده می شود؛ از نظر عمومی و رایج در بین مردم و از نظر روا ن پزشکی. باید توجه داشته باشیم این اختلال پس از تشخیص تخصصی، نیاز به روان درمانی و چه بسا دارودرمانی دارد. بنابـراین در غیـر این صـورت به کار بردن اصطـلاح بیش فعالی برای برخی رفتارهای کودکان بازیگوش و اصرار بر تجویز دارو برای آنها کار درستی نیست.

امید است این مجموعه کمک کند تا والدین بهتر بتوانند نسبت به این دو سطح از تشخیص، تصمیم گیری کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.