خشمت را قورت بده!

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

خشم یکی از نیازهای حیاتی وجود انسان و نعمتی الهی است؛ زیرا به وسیله آن می توانیم از باورها، فرهنگ و حقوق خود دفاع کنیم. خشم مانند یک گلوله برفی است که اگر جلوی آن را بگیریم تنها در حد یک گلوله است ولی اگر رها شود بهمن می شود. به همین جهت در متون دینی، خشم کنترل نشده نکوهش شده و از آن به عنوان کلید همه بدی ها یاد شده است که آغازش دیوانگی و آخرش پشیمانی است.

در این کتاب شما می توانید به صورتی علمی و کاربردی با خشم، علل و عوامل، آثار و پیامدها و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن در قالب مباحث روان شناسی و در ضمن آیات و روایات آشنا شوید.