محبت را زندگی کنیم

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

گفته می شود آدم ها دو قسم اند: بعضی عاقل و بعضی متأهل!

این سخن چندان هم بیراه نیست چون اگر فردی همسر دارد ولی عشق و محبتش را به او ابراز نمی کند واقعا عاقل نیست و اگر محبت عمیق خود را نثار همسرش می کند از مرحله عقل عبورکرده است و به عشق رسیده است!

این کتاب، هم برای تازه کارها مفید است تا بدانند چگونه به همسر خود محبت کنند و هم برای کهنه کارهایی که گرد زمان بر رابطه شان نشسته است و نیاز به کمی خانه تکانی دارند.

چطور دوباره زندگی مشترک را کانون محبت و عشق کنیم؟

خانواده اگر در مسیر درست خود پیش برود باید محبت بین اعضای آن به تصاعد هندسی بالا برود. هندسه عشق فقط خواندنی نیست باید آن را تمرین کرد. پس بیایید نکته های این کتاب را روی برگ برگ زندگی مان رسم کنیم، بیایید عشق را تنفس کنیم، بیایید محبت را زندگی کنیم!