منوی اصلی

دسته ها

خشت اول مسئولیت

دسته: کودک
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

باید گفت که هیچ یک از ما مسئول متولد نمی شویم. از سوی دیگر، نمی توان مسئولیت را تحمیل کرد، بلکه منش مسئولانه در طول زمان و براثر نگرش ها و عادت های روزانة ما در حیطه های احساسات، تفکرات و رفتارها شکل می گیرد. مسئولیت تنها در درون فرد رشد می کند و بر پایة معیارها و ارزش هایی که در خانه و اجتماع به دست می آورد، تغذیه و هدایت می شود. آموزش مسئولیت پذیری به جوّی ویژه در خانه و مدرسه نیاز دارد. چنین جوّی دربارة تصمیم گیری ها و پیامد های آنها، به کودکان اطلاعاتی می دهد و منابعی را در اختیار ایشان می گذارد تا بتوانند درست تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر، مسئولیت پذیری پدیده ای است که رشد آن در متن خانواده و روابط اجتماعی و تعاملاتی که فرد با آنها روبه رو می شود، امکان می یابد.

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک