به خواب شیرین بروید

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

یکی از مشکلات شایع در دنیای ماشینی امروز، بی خوابی است. بی خوابی به معنای نخوابیدن نیست، بلکه مراد، خوابی است که با دردسرها و سختی هایی همراه است و فرد پس از بیداری احساس راحتی و رفع خستگی نمی کند.

با توجه به اینکه آگاهی یافتن از چگونگی، زمان، مراحل و روند خواب و بی خوابی، در رفع نگرانی و کنار آمدن و حـل بی خوابی، به تنهایی بسیار مفید است، در جای جای این نوشتار و به مناسبت های گوناگون، اطلاعاتی دقیق، علمی و به روز ارائه شده است، تا اگر خواننده به هر دلیل، از روش های درمانی ارائه شده استفاده نکرد، باز هم مطالعة این نوشتار برایش مفید باشد.