ترسی بود، ترسی نبود

دسته: کودک
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

چه اتفاقی می افتد که کودکی که هنوز راه نیفتاده اگر ماری زهرآگین را ببیند، بدون هیچ ترسی آن را می گیرد و با آن بازی می کند. ولی همین کودک وقتی کمی بزرگ تر می شود بجای آن که شجاع تر شود، با ورود یک سوسک ناقابل به خانه جیغش مو را به تن همه سیخ می کند، از پرده آویزان می شود و مثل کسی که توی ظرف روغن داغ افتاده مدام بالا و پایین می پرد؟

بچه ای که ماه ها در تاریکی دوران جنینی به سر برده است چرا الآن با خاموش شدن لامپ ها خوابش نمی برد؟

چه کنیم که بچه های ما ترسو نشوند؟ اگر ترسو هستند چطور از آنها رستم دستان بسازیم؟

پاسخ این پرسش ها و بسیاری از مطالب دیگر دربارة ترس کودکان را در این کتاب خواهید یافت.