انگیزهای بزرگ برای دانشمندان کوچک

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

پدر و مادری که بتوانند چراغ «انگیزه» را در قلب کودکان خویش روشن سازند، آینده خوبی را برای آنان رقم زده اند؛ زمینه را برای رشد سالم شخصیت آنان فراهم می سازند؛ زیرا فرزندان آنان با پیشرفت در زمینه های گوناگون تحصیلی، احساس خودکارآمدی و شایستگی را در خود افزایش می دهند. موفقیت در تحصیل، عملکرد آنان را در زمینه های دیگر زندگی بهبود می بخشد. در نتیجه شخصیتی بهنجار و تأثیرگذار می یابند.