این هوش دست یافتنی

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

در زندگی روزمره، همواره با رویدادهایی روبه رو، یا از آنها آگاه می شویم که هر یک، هیجان هایی را در ما پدید می آورند. نداشتن آگاهی کافی از انواع این هیجان ها و شیوه های کنترل ، و مدیریت آنها سبب بروز برخی مشکلات روانی و رفتاریِ گوناگون در زندگی ما می شود.

هیجان ها نقشی مهم در زندگی ما ایفا می کنند. آنها به رؤیاها، خاطره ها و ادراک های ما جـان می بخشند و وقتی دچار اختلال شـوند، سهم چشمگیری در ایجاد اختلال های روانی بازی می کنند.

در زبان فارسی، هیجان واژه ای است که بیشتر برای بیان احساسات و حالات پرشور و پرانرژی به کار می رود. ولی در روان شناسی، به همة حالات احساسی و روانی مثبت و منفی گفته می شود.

این کتاب در پی آن است که خوانندگان محترم را با مؤلفه های اصلی هوش هیجانی آشنا سازد و آنان را در مدیریت هیجان هایشان یاری رساند.