از سخن‌دانی تا سخن‌رانی

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

سخنرانیِ موفق، شما را خلاق و اندیشمند می سازد؛ توانایی های خواندن، دیدن و شنیدن را در شما می افزاید؛ دامنة واژگان شما را گسترش می دهد؛ و در یک کلام، سخنرانی، توانایی هایتان را شکوفا می کند تا سودمندتر و جذاب تر باشید. سخنرانی، هم دانش است، هم هنر؛ و دانش بی تردید به آموزش، و هنر به پرورش نیاز دارد.

برای اجرای سخنرانی ای موفق با ما همراه شوید. حتی اگر تاکنون سخنرانی نکرده اید، با عمل به این توصیه ها پیروز خواهید شد و اگر خودتان سخنران هستید، با دقت بیشتر در نکته های یادشده، کیفیت سخنرانی تان در حد حرفه ای افزایش خواهد یافت.