آرامش طوفانی

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

براي يک فرد گرسنه تنها سير شدن مهم نيست، بلکه چگونه سير شدن نيز اهميت دارد. بي‌شک انسان گرسنه حاضر نيست براي رفع گرسنگي‌اش غذاي مسموم بخورد. ميل جنسي نيز درست همين حالت را دارد؛ يعني روش‌هاي گوناگوني براي ارضاي آن وجود دارد که برخي از آنها با فطرت انسان و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي سازگار است و برخي با طبيعت انسان و آموزه‌هاي ديني و اخلاقي مغايرت دارد. هر انسان عاقلي مي‌کوشد راه درست را براي ارضاي ميل جنسي بپيمايد. يکي از راه‌هاي انحرافي براي ارضاي ميل جنسي که برخي از نوجوانان را گرفتار مي‌کند، خود‌ارضايي است.

در کتاب حاضر، به ريشه‌ها، علل و آسيب‌هاي بروز اين رفتار و روش‌هاي پيشگيري از آن و درمانش مي‌پردازيم.