رئیس خانه یا کارمند اداره؟

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

در بحث اشتغال زنان، از سويي سنت‌هاي ريشه‌دار اجتماعي و ديني، زنان را به‌سوي حفظ اركان خانواده دعوت مي‌كند و از سوي ديگر، نيازهاي واقعي يا كاذب دنياي پرهياهوي امروز، آنان را به حضور هرچه بيشتر در جامعه و اشتغال در مراكز مختلف كاري فرا مي‌خواند. اثر حاضر بر آن است که بدون پيش‌داوري و با اذعان به اينكه نمي‌توان براي همه افراد جامعه راهكاري يکسان عرضه كرد، مزايا و معايب اشتغال زنان و تأثير آن را بر نظام خانواده بررسي کند