اعتماد به نفس کودک من

دسته: کودک
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

وقتی والدین از کارهای خود دست می کشند و با تمام وجود به صحبت های کودک گوش می دهند، در واقع این پیام را به او منتقل می کنند که «تو مهم هستی و آنچه می گویی برایمان اهمیت دارد». گوش دادن، یکی از مهارت های مهم زندگی است که والدین باید بیاموزند و در به کار گیری آن تلاش کنند. این روش، به طور مستقیم در احساس ارزشمندی کودک تأثیر گذاشته و اعتماد به نفسش را افزایش می دهد. برای کسب مهارت گوش کردن باید به سه تکنیک عمل کرد: فنون توجه: در این فن والدین باید از ادات توجه (خوب، آهان، بله و...) و زبان بدن مناسب همچون چرخیدن به سمت فرزند و برقراری تماس چشمی استفاده کنند. فنون گشاینده: در این بخش والدین باید پرسش هایی مناسب با صحبت های او بپرسند. این کار هم نشان دهنده توجه والدین و نیز روشن شدن همه ابعاد موضوعی است که فرزند درباره آن صحبت می کند. فنون انعکاسی: این فن شامل انعکاس محتوا (خلاصه کردن و تکرار بخشی از کلام فرزند) و انعکاس احساسات (هماهنگی زبان بدن والدین با احساسات فرزند) می شود.