چند دانه یاقوت

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۰۰ گرمتوضیحات :

ویژگی های تک فرزندی چیست؟ بچه هایی که خواهر/ برادر دارند، چه خصوصیاتی دارند؟ آیا تک فرزند یا چند فرزند بودن، به خودی خود می تواند مزایا یا معایبی برای فرزند یا فرزندان و والدین داشته باشد؟ والدینی که یک فرزند دارند، چه ویژگی هایی ممکن است داشته باشند؟برای دریافت پاسخ این سؤالات، مطالعه این کتاب را در برنامه خود قرار دهید.