راهنمای نامزدی (4جلد)

دسته: ازدواج
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۰۰ گرمتوضیحات :

روان‌بنــه‌ها و برداشت‌هاي اوليـه‌اي كــه از افــراد، اشيـاء و موقعيت‌ها داريم، مانند چارچوب و کلیشه، ارتباطات آيندۀ ما را شكل خواهد داد. روان‌بنه‌ها و اولين برداشت‌هاي رابطۀ زناشويي در دورۀ نامزدي شكل مي‌گيرد لذا شايد بتوانيم اين دوره را مهم‌ترين دورۀ زناشويي بدانيم.اگر با اين دوران، با ظرافت و ماهرانه برخورد شود و به وظايف مخصوص آن عمل شود، مي‌تواند در بالندگي و پرباري و استحکام زندگي مشترک، تأثير عميقي داشته باشد. اما اگر در اين دوران، خشت اول رابطه را كج بگذارید، مقدمات از دست دادن عاطفي يا حقوقي كسی را فراهم كرده‌ايد كه اكنون عاشقش هستيد... .