فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

يادداشت / سردبير


يادداشت


1. خبر درگذشت سرکار خانم دکتر پريرخ دادستان استاد فرهيخته، پژوهشگر سخت‌کوش و معلم دلسوزي که به حق چهره ماندگار دانش روان‌شناسي بود، تمام محققان، استادان، دانشجويان و عموم دانش دوستان را سخت متاثر کرد. وي که تمام عمر شريف خود را وقف علم و گسترش دانش روان‌شناسي کرده بود، از هيچ تلاشي براي انتقال داشته‌هاي خود به دانشجويان و همه کساني که مشتاق ارتقاي سطح علمي جامعه بودند، دريغ نمي‌کرد. ساليان متمادي با عشق و علاقه فراوان دانش و يافته‌هاي خود را در اختيار دانش‌پژوهان حوزوي و دانشگاهي قرار مي‌داد. نه تنها ملامت و خرده‌گيري برخي افراد در وي تأثير نداشت، بلکه فعاليت و همکاري علمي با اين قشر را براي خود افتخار مي‌دانست. حتي به صراحت دانش‌پژوهان حوزوي را در مقايسه با ديگران بيشتر مي‌ستود. اکنون که جاي اين انديشمند پرتلاش را در هيئت تحريريه مجله«روان‌شناسي و دين» خالي مي‌بينيم، بر خود فرض مي‌دانيم تلاش‌هاي علمي و دلسوزي‌هاي فراوان و نکته‌سنجي‌هاي وي را بار ديگر يادآور شده، علّو مقام و درجات معنوي‌اش را از خداوند مهربان و عليم خواستار شويم. اميد است با سرور زنان دو عالم فاطمه زهرا(س) و مولايش علي (ع) محشور شود.

2. به لطف خداي متعال و همکاري شما محققان پرتلاش و پس از انتشار يازده شماره، دست‌اندرکارن مجله توانسته‌اند مقدمات اخذ درجه «علمي-پژوهشي» نشريه را فراهم نمايد. طبق گزارش‌هاي غيررسمي قرار است شماره 12 اين مجله با مجوز اعتبار «علمي پژوهشي» منتشر شود. پيشاپيش آن را به تمام پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه دانش روان‌شناسي و دين تبريک گفته و منتظر مقالات علمي و ارزشمندتان هستيم.


سردبير