فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اطلاع‌رسانى

 


اطــلاع ‌رســانى


به كوشش سيدهانى موسوىتازه‌هاى نشرروان‌شناسى عمومى


اين كتاب كه در اصل با عنوان (Instant Notes in PSYCHOLOGY) و نوشته يان كريستنسن، هاگ و پروفسور سباستين هاليدى است انتشارات تيلور اند فرانسيس انگلستان، در سال 2000 م. و در 328 صفحه به چاپ رسانده است و آقايان ابوالقاسم بشيرى، جمشيد مطهرى و رحيم ميردريكوندى، آن را به فارسى برگردانده‌اند. در ضمن يك فصل نيز با عنوان آشنايى با روان‌شناسى كه جاى آن در متن اصلى خالى بود، به كتاب افزوده شده است. هدف مترجمان، ارائه كتابى است كه هم براى مدرسان روان‌شناسى و هم دانشجويان اين رشته و نيز متقاضيان شركت در آزمون‌هاى كارشناسى ارشد مفيد باشد. از اين رو، با ايجاد دگرگونى‌هايى در ساختار اصلى كتاب، كوشيده‌اند تا كتاب، هم ويژگى‌هاى يك متن درسى را بيابد و هم كاستى‌هاى آن برطرف شود.


اين كتاب را مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه‌الله در 720 صفحه به چاپ رسانده است.حجاب و نقش آن در سلامت روان


اين كتاب كه برگرفته از پژوهشى ميدانى با عنوان «رابطه نگرش به حجاب و سطح اضطراب به عنوان اصلى‌ترين مؤلفه سلامت روانى در دختران دانش‌آموز» است، به قلم عباس رجبى نگارش يافته است. نگارنده، يك فصل از كتاب را به بررسى گسترده حجاب در تاريخ با عنوان تاريخچه حجاب اختصاص داده است و در چهار فصل بعد، موضوع فطرى بودن حجاب، رابطه حجاب و سلامت روانى زن، سلامت روانى و اضطراب و سرانجام نتايج پژوهش‌هاى ميدانى را آورده است.


اين كتاب در 208 صفحه و به كوشش مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه‌الله در قم منتشر شده است.دين‌دارى و رضامندى خانوادگى


اين كتاب بر اساس پژوهشى ميدانى با عنوان «بررسى رابطه جهت‌گيرى مذهبى و رضامندى از زندگى زناشويي» و به قلم مجتبى حيدرى نگاشته شده است. مؤلف، مطالب كتاب را در چهار فصل جداگانه، به بررسى باورها و رفتارهاى دينى در خانواده، وظايف و صفات اخلاقى در خانواده، نقش‌ها و وظايف همسران و گزارشى از پژوهش ميدانى اختصاص داده است.


اين كتاب را مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه‌الله در قم در 216 صفحه به چاپ رسانده است.آشنايى با مقدمات روش تحقيق در روان‌شناسى


اين كتاب، در اصل ترجمه كتاب اصول البحث السيكولوجى نوشته عبدالرحمن عيسوى، استاد دانشگاه اسكندريه لبنان است. روان بودن مطالب، بيان روش‌هاى كيفى، رعايت روش علمى پژوهش و ملاحظه ديدگاه‌ها و منابع اسلامى و قرآنى از ويژگى‌هاى مهم اين اثر است.


اين كتاب با ترجمه و تحقيق نجيب‌اللّه‌ نورى در 352 صفحه و به كوشش مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى رحمه‌الله در قم منتشر شده است.ديدگاه‌هاى روان‌شناختى حضرت آيت‌اللّه‌ مصباح يزدى


نويسنده با بررسى كتاب‌ها، آثار و دست‌نوشته‌هاى آيت‌اللّه‌ مصباح يزدى، بخشى از انديشه‌هاى مرتبط با روان‌شناسى را از ديدگاه ايشان جمع‌آورى كرده است. مطالبى همچون مبانى رفتار، نظام‌هاى طبقه‌بندى انگيزه‌ها و عوامل درونى رفتار، شناخت و ادراك، شخصيت، تفاوت‌هاى رفتار و مبانى روان‌شناختى آن، تحليل روان‌شناختى جرم و جنايت و تبيين‌هاى روان‌شناختى برخى آموزه‌هاى دينى، از جمله موضوع‌هايى است كه در هفت فصل اين كتاب، بررسى شده‌اند.


اين كتاب در 376 صفحه و به قلم محمدصادق شجاعى، در مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‌سرهدر قم به چاپ رسيده است.