فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نمايه الفبايي مقالات و پديد آورندگان سال پنجم (‌ شماره‌هاي 17- 20)


الف. نمايه مقالات


اثربخشي آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و مانتراي اسلامي بر ميزان اضطراب دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه شهر تنكابن، شهنام ابوالقاسمي، مژده سعيدي، ش 18، ص 55- 66.

اثربخشي روان‌درماني شناختي- رفتاري مذهب‌محور توأم با باز آموزي بخشودگي بر كاهش تعارضات زناشويي و افزايش رضايت از زندگي در زوجين، نجمه حميد، رحيم كوچكي، ليدا حيات بخش ملايري، ش 18،‌ص 5- 34.

اثربخشي مناسك عمره مفرده بر شادكامي و سلامت رواني، محمدرضا احمدي، عباسعلي هراتيان، ش 19، ص 41- 62.

بررسی رابطه ابعاد چهارگانه هويت و جهت‌گيري مذهبي درونی و بیرونی، هاجر مساح، حميد کاظمي، مریم قربانی، ش 20، ص 69.

بررسي اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي(TA) مذهب محور بر ميزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضايت زناشويي، نجمه حمید،‌ مصطفی دهقانی، ش 20، ص 23.

بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني ( دروني و بيروني)، هوشنگ گراوند، بهرام علي قنبري، پيمان كامكار، سپيده جعفري، ش 17، ص 79- 102.

بررسي موانع گرايش دانشجويان روان‌شناسي و مشاوره به رويكرد اسلامي: پژوهش كيفي، عباس شكيبا،رضوان‌السادات جزايري، مسعود آذربايجاني، ش 18، ص 35- 54.

بررسي و مقايسه ميزان به كارگيري آموزه‌هاي اسلامي خانواده محور در خانواده‌هاي سالم و آشفته، نرجس‌السادات حسيني بهشتي، كيومرث فرحبخش،‌مريم‌السادات فاتحي‌زاده، ش 17، ص 61- 78.

پايه نظري رضامندي از ديدگاه اسلام، عباس پسنديده، محمود گلزاري، فرید براتی‌سده، ش20، ص85.

تأثير آموزش زوج‌درماني اسلام‌ محور بر تعهد زناشويي زوجين، جواد رضايي، ‌سيداحمد احمدي، عذرا اعتمادي، مريم رضايي، ‌ش 17، ص 37- 60.

تأثير مداخلة‌مبتني بر خود معنوي و خود‌آگاهي بر كاهش علائم افسردگي دانشجويان، محسن سيفي، احمد اعتمادي،‌ عبدالله شفيع‌آبادي، ش 19، ص 117- 134.

تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان در پاسخگويي به سؤالات کودکان دربارة خدا، محمود نوذري، محمد‌رضا احمدي، عبدالاحد اسلامي، ش 20، 5.

تهیه و اعتباریابی مقیاس سنجش آخرت‌نگری؛ یک مطالعه مقدماتی، ابوالفضل ابراهيمي،‌ هادي بهرامي‌احسان،‌ ش 20، ص 53.

جهت‌گيري مذهبي و مرکز کنترل بيروني، ارائه الگوي شادکامي در دانش‌آموزان، نرگس شفيعي، فاطمه شهابي‌زاده، هادي پورشافعي، ش 20، ص 105.

خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطة آن با عزّت نفس و سلامت رواني دانش‌‌آموزان، زهرا خاكساري، زهره خسروي، ش 18، ص 83- 98.

درآمدي بر نظريه شخصيت بر مبناي انديشه ديني، ابوالقاسم بشيري، ش 17، ص 5- 36.

رابطة جهت‌گيري مذهبي سبك‌هاي مقابله و شادكامي در دانشجويان، فريبرز صديقي ارفعي، محمدرضا تمنايي‌فر، عاطفه عابدين‌آبادي، ش 19، ص 135- 163.

رابطة خدا آگاهي با خود‌آگاهي، ‌مسعود نورعليزادة ميانجي، ‌ابوالقاسم بشيري، مسعود جان‌بزرگي، ش 19، ص 5- 24.

رابطة صداقت و فروتني با شخصيت، دين، و بهزيستي فاعلي، ناصر آقابابايي، ش 19، ص 25- 40.

رابطه حرمت خود بر همدلي نوجوانان، عباسعلي هراتيان، محمدرضا احمدي، ش 17، ص 133- 164.

رابطه صفات شخصيتي، جهت‌گيري مذهبي و وسواس مرگ: آزمون يك الگوي علّي، علي عيسي زادگان، حمزه سلمان‌پور، ابوالفضل قاسم‌زاده، ش 18، ص 67- 82.

رابطه مقابله مذهبي با آثار سوگ در دانشجويان داغديده، مرضيه شريفي، سيداحمد احمدي، مريم‌السادات فاتحي زاده، ش 18، ص 113- 127.

رشد اخلاقي: تغيير در روي‌آوردهاي معاصر، صادق كريم‌زاده، ش 19، ص 63- 96.

ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه « سنجش نگرش معنوي»، شهريار شهيدي، سعيده فرج‌نيا، ش 19، ص 97- 116.

صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان، شايسته شكوفه‌‌فرد،‌ فرهاد خرمايي، ش 18، ص 99- 112.

متغيرهاي مرتبط با جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل مدرسه، سوران رجبي، عادل زاهد بابلان، ‌ش 17، ص 103- 114.

مقايسه احساس تنهايي و احساس معنا در زندگي سالمندان با سطوح نگرش مذهبي متفاوت، اليکا پيمانفر، مهناز علي اكبري دهكردي،‌ طيبه محتشمي،‌ ش 20، ص 41.

نقش قدرداني نسبت به خدا در بهزيستي و سلامت رواني،‌ ناصر آقابابايي، ‌حجت‌الله فراهاني، محمدتقي تبيك،‌ ش 17، ص 115- 132.ب. نمايه پديد آورندگان


ابراهيمي،‌ ابوالفضل و هادي بهرامي‌احسان، تهیه و اعتباریابی مقیاس سنجش آخرت‌نگری؛ یک مطالعه مقدماتی،‌ ش 20، ص 53.

ابوالقاسمي، شهنام و مژده سعيدي، اثربخشي آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و مانتراي اسلامي بر ميزان اضطراب دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه شهر تنكابن، ش 18، ص 55- 66.

احمدي، محمدرضا و عباسعلي هراتيان، اثربخشي مناسك عمره مفرده بر شادكامي و سلامت رواني، ش 19، ص 41- 62.

آقابابايي، ناصر و ‌حجت‌الله فراهاني و محمدتقي تبيك، نقش قدرداني نسبت به خدا در بهزيستي و سلامت رواني،‌ ش 17، ص 115- 132.

آقابابايي، ناصر، رابطة صداقت و فروتني با شخصيت، دين، و بهزيستي فاعلي، ش 19، ص 25- 40.

بشيري، ابوالقاسم، درآمدي بر نظريه شخصيت بر مبناي انديشه ديني، ش 17، ص 5- 36.

پسنديده، عباس و محمود گلزاري و فرید براتی‌سده، پايه نظري رضامندي از ديدگاه اسلام، ش 20، ص 85.

پيمانفر، اليکا و مهناز علي اكبري دهكردي و‌ طيبه محتشمي،‌ مقايسه احساس تنهايي و احساس معنا در زندگي سالمندان با سطوح نگرش مذهبي متفاوت، ش 20، ص 41.

حسيني بهشتي، نرجس‌السادات و كيومرث فرحبخش و ‌مريم‌السادات فاتحي‌زاده، بررسي و مقايسه ميزان به كارگيري آموزه‌هاي اسلامي خانواده محور در خانواده‌هاي سالم و آشفته، ش 17، ص 61ـ78.

حمید، نجمه و‌ مصطفی دهقانی، بررسي اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي(TA) مذهب محور بر ميزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضايت زناشويي، ش 20، ص 23.

حميد، نجمه و رحيم كوچكي و ليدا حيات بخش ملايري، اثربخشي روان‌درماني شناختي- رفتاري مذهب‌محور توأم با باز آموزي بخشودگي بر كاهش تعارضات زناشويي و افزايش رضايت از زندگي در زوجين، ش 18،‌ص 5- 34.

خاكساري، زهرا و زهره خسروي، خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطة آن با عزّت نفس و سلامت رواني دانش‌‌آموزان، ش 18، ص 83- 98.

رجبي، سوران و عادل زاهد بابلان، متغيرهاي مرتبط با جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل مدرسه، ‌ش 17، ص 103- 114.

رضايي، جواد و ‌سيداحمد احمدي و عذرا اعتمادي و مريم رضايي،‌ تأثير آموزش زوج‌درماني اسلام‌ محور بر تعهد زناشويي زوجين، ش 17، ص 37- 60.

سيفي، محسن و احمد اعتمادي و ‌عبدالله شفيع‌آبادي، تأثير مداخلة‌مبتني بر خود معنوي و خود‌آگاهي بر كاهش علائم افسردگي دانشجويان، ش 19، ص 117- 134.

شريفي، مرضيه و سيداحمد احمدي و مريم‌السادات فاتحي زاده، رابطه مقابله مذهبي با آثار سوگ در دانشجويان داغديده، ش 18، ص 113- 127.

شفيعي، نرگس و فاطمه شهابي‌زاده و هادي پورشافعي، جهت‌گيري مذهبي و مرکز کنترل بيروني، ارايه الگوي شادکامي در دانش‌آموزان، ش 20، ص 125.

شكوفه‌فرد، شايسته و‌ فرهاد خرمايي، صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان، ش 18، ص 99- 112.

شكيبا، عباس و رضوان‌السادات جزايري و مسعود آذربايجاني، بررسي موانع گرايش دانشجويان روان‌شناسي و مشاوره به رويكرد اسلامي: پژوهش كيفي، ش 18، ص 35- 54.

شهيدي، شهريار و سعيده فرج‌نيا، ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه « سنجش نگرش معنوي»، ش 19، ص 97- 116.

صديقي ارفعي، فريبرز و محمدرضا تمنايي‌فر و عاطفه عابدين‌آبادي، رابطة جهت‌گيري مذهبي سبك‌هاي مقابله و شادكامي در دانشجويان، ش 19، ص 135- 163.

عيسي زادگان، علي و حمزه سلمان‌پور و ابوالفضل قاسم‌زاده، رابطه صفات شخصيتي، جهت‌گيري مذهبي و وسواس مرگ: آزمون يك الگوي علّي، ش 18، ص 67- 82.

كريم‌زاده، صادق، رشد اخلاقي: تغيير در روي‌آوردهاي معاصر، ش 19، ص 63- 96.

گراوند، هوشنگ و بهرام علي قنبري و پيمان كامكار و سپيده جعفري، بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني ( دروني و بيروني)، ش 17، ص 79- 102.

مساح، هاجر و حميد کاظمي و مریم قربانی، بررسی رابطه ابعاد چهارگانه هويت و جهت‌گيري مذهبي درونی و بیرونی، ش 20، ص 69

نوذري، محمود و محمد‌رضا احمدي و عبدالاحد اسلامي، تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان در پاسخگويي به سؤالات کودکان دربارة خدا، ش 20، 5.

نورعليزادة ميانجي، ‌مسعود و ‌ابوالقاسم بشيري و مسعود جان‌بزرگي، رابطة خدا آگاهي با خود‌آگاهي، ش 19، ص 5- 24.

هراتيان، عباسعلي و محمدرضا احمدي، رابطه حرمت خود بر همدلي نوجوانان، ش 17، ص 133ـ164.