فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

سخن‌ نخست‌/ سردبير

 


سخن نخست


روان‏شناسى به عنوان دانشى كه در پى بررسى رفتار و فرايندهاى روان‏شناختى است، در بسيارى از امور زندگى بشر نقش مهمى ايفا مى‏كند. همچنين افزون بر كاربرد مؤر آن در شاخه‏هاى گوناگونى چون بهداشت روانى، آموزش و پرورش، مديريت، تبليغات، صنعت و توليد، در آسان‏سازى روابط فردى و اجتماعى و كمك به حل مشكلات و درمان اختلال‏هاى رفتارى و روانى نقش ممتازى دارد؛ زيرا شناخت كامل مشكلات، نشانه‏ها، علت‏ها و راه‏كارهاى درمان آن بر عهده روان‏شناسى است. روان‏شناسى افزون بر جنبه‏هاى كاربردى، در حوزه بحث‏هاى نظرى نيز دامنه گسترده‏اى دارد و حتى كاربردى‏ترين شاخه‏هاى آن مانند روان‏شناسى مرضى، بالينى، تربيتى و يادگيرى بر مسائل نظرى و پژوهش‏هاى بنيادين استوار است. ناگفته نماند كه انديشه‏هاى پوزيتيويستى و عينى‏گرايى و نيز فلسفه‏هاى سياسى اجتماعى معاصر همچون انديشه‏هاى اومانيستى بر جنبه‏هاى روان‏شناسى تأثير گذاشته و زمينه انديشه‏هاى نادرستى را در روان‏شناسى پديد آورده است. بنابراين، بر همه فرهيختگان است كه با الهام از آموزه‏هاى دينى و معارف اسلامى و با تلاش‏هاى علمى نظام‏مند، همه شاخه‏هاى علوم انسانى به ويژه روان‏شناسى را كه تأثير آشكارى بر زندگى روزمره افراد جامعه دارد، نقد، ارزيابى و آسيب‏شناسى كنند و به پالايش آن از رسوبات فرهنگى و غيرعلمى همت گمارند. همچنين در كشور ما لازم است با الهام از فرهنگ غنى اسلامى، روان‏شناسى به دانشى بومى تبديل گردد.


انتشار فصل‏نامه روان‏شناسى در تعامل با دين، گام كوچكى در جهت عملى شدن اين هدف مهم و مقدس است و در عين حال، فرصتى است براى همه فرهيختگان، استادان و پژوهشگران تا با ژرف‏نگرى و سامان‏دهى پژوهش‏هاى خود، نهضت توليد علم و بومى‏سازى علوم انسانى را گسترش دهند و بدان عمق بخشند.


دومين شماره از نشريه، مقاله‏هاى زير را دربردارد: دين و بهداشت روان(2)، نقش رفتارهاى دينى در بهداشت روانى(2)، چالش قهر و مهر در قرآن و روان‏شناسى، بررسى رابطه ميان انگيزه پيشرفت و خوش‏بينى، رابطه مهارت‏هاى ارتباطى و رضايت زناشويى و بررسى رابطه ميان شادكامى با جهت‏گيرى مذهبى و... .


در پايان، اميدواريم خوانندگان محترم اين نشريه را از آثار علمى ـ پژوهشى و نيز پيشنهادهاى ارزشمند خود بهره‏مند سازند.


عليه توكلت و اليه انيب

سردبير