ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

منش فروتنانه شيعيان واقعى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395


آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح


 چكيده


اين مقال به شرح كلام اميرمؤمنان على عليه السلام پيرامون ويژگى هاى ارزشمند شيعيان واقعى و پرهيزكاران مى پردازد. تواضع و منش فروتنانه مشى شيعيان واقعى است. روحيه استكبارى و فخرفروشى زيبنده شيعيان نيست. پيامبران آمده اند تا روح استكبارى را از ما بزدايند و ما را بنده خالص خدا كنند. ازاين رو، تواضع در اسلام مطلوب و در معارف دينى جايگاه بلندى دارد. نبايد از نعمت هاى خداوند مغرور و سرمست شد. تواضع و فروتنى ازجمله ارزش هاى متعالى در بينش توحيدى است كه ما را به بندگى خدا مى رساند. تكبر، غرور و روحيه استكبارى دامى است كه شيطان آن را گسترانده تا ما را از بندگى خدا بازدارد؛ روحيه اى كه موجب شد شيطان از درگاه خداى متعال رانده شود.


 


كليدواژه ها: تكبر، روحيه استكبارى، فروتنى، تواضع.