ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

شيعيان واقعي؛ پاي‌بند به دين، دورانديش و نرم‌خو


سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)


آيت‌الله علامه محمدتقي مصباحچكيده


توصيف و بيان ويژگي‌هاي پرهيزگاران و شيعيان واقعي در روايت نوف بکالي و در خطبة متقيان در نهج‌البلاغه با ذکر سه صفت و ويژگي کلي آغاز مي‌شود که عبارتند از: عرفان به خداوند، عامل‌بودن به امر الهي؛ و اهل فضايل‌ بودن، و سپس حضرت به‌ تفصيل اين صفات و مصادیق کلي آنها را بیان، و همچنين نمادها، جلوه‌ها و نشانه‌هاي رفتاريِ صفات و ملکات اخلاقي شيعيان واقعي را نيز توصیف می‌كنند. حضرت برای تبيين نخستین و دومين ويژگي‌هاي رفتاري آنان مي‌فرمايند: «وَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ‏ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ وَحَزْماً فِي لِين»؛ از نشانه‌هاي شيعيان واقعي و پرهيزگار اين است که او را توانمند و نيرومند در دين و دورانديش و درعين‌حال نرم‌خو و سازگار مي‌بيني.‏


كليدواژه‌ها: شيعيان واقعي، تكاليف الهي، موازين اخلاقي.