ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تيزبيني، ميانه‌روي، آبرومندي و شكيبايي شيعيان واقعي در كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )آيت‌الله علامه محمدتقي مصباحچكيدهاين مقاله، شرحي بر كلام اميرمؤمنان علي علیه السلام پيرامون صفات شيعيان است. ازجمله صفات شيعيان، اين است كه در مداراي با مردم هوشيارند و هنگام بي‌نيازي، ميانه‌رو و به هنگام تنگدستي، آبرومند و در سختي‌ها صبور و بردبارند. شيعة واقعي با فراست و تيزبيني به‌خوبی مسائل را درك و اشخاص را مي‌شناسد، اما شتاب‌زده رفتار نمي‌كند.حفظ آبروداري از مهم‌ترين توصيه‌هاي اسلام است؛ چراكه حفظ آبرو و شأن و شخصيت، ارزش والايي است. حفظ ايمان و پايبندي به آن، صراط مستقيم و عدم انحراف از آن در هر حال توصيه اسلام است. پرهيز از ناشكيبايي، شكوه و زاري در برابر مشكلات و بيماري‌ها و خسارت‌هاي مالي، ضرر و زيان در تجارت و كسب و كار، از ديگر توصيه‌هاي اسلام به مؤمنان است.كليدواژه‌ها: مدارا، ميانه‌روي، اعتدال، صبر در برابر مشكلات.