ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

شيعيان واقعي؛ دانشوراني عامل و بردبار*

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)آيت‌الله علامه محمدتقي مصباحچكيدهاين متن قلمي‌شده درس اخلاق استاد مصباح در شرحي بر اوصاف واقعي شيعيان در كلام اميرمؤمنان علي علیه السلام است. آن حضرت نشانه بيست و دوم شيعة واقعي را اين مي‌دانند كه شيعيان عمل را با علم و علم را با حلم و بردباري درآميزد. شيعيان از شتابزدگي در رفتار آگاهانه خويش اجتناب مي‌كنند. عالم بي‌پروا و بي‌تقوا كه به علمش عمل نمي‌كنند. علم خود را وسيلة دستيابي به منابع مادي قرار مي‌دهد، نكوش شده است. به همين دليل، در روايات آمده است كه هركس به آنچه مي‌داند، عمل كند، از آنچه نمي‌داند كفايت مي‌كند. ازاين‌رو، از علم‌آموزي براي فخرفروشي نكوهش و به كسب علم براي مقاصد الهي توصيه شده است. همچنين از دنياطلبي و عمل نكردن به علم، به عنوان آفت دينداري ياد شده است. سرانجام كساني كه به دستورات خداي متعال عمل مي‌كنند، از علم رباني برخوردار خواهند شد.كليدواژه‌ها: علم، عمل، علم رباني، شيعيان واقعي، آفت دينداري.