فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

چشم‌هاي عاشورايي، چشم بيداري اسلامي

حامد عبداللهیحکيم متأله آيت‌الله عبدالله جوادي آملي که روزي سفير بيداري از سوي عارف بزرگ قرن حضرت روح‌الله بود به سرزمين الحاد و عناد و بي‌خدايي؛ آنگاه که درباره بيداري اسلامي منطقه سخن مي‌گويد، از عمق فطرت بشري خبر مي‌دهد؛ چه اين که کتاب خدا را تفسير مي‌کند. اين نگاه است که وحي و سنت و عقل را به پشتيباني گرفته و درايت و تعقل و تدقيق را به کار بسته است تا به مدد جام جهان‌بين عقل که دفينه پر ارج بشر است و پيامبران بدان رهنمون گشته‌اند، سيماي هدايت بشر اين قرن را ترسيم کند. آن چه در پي مي‌آيد، پاره‌هايي است از بيانات معظم له که در رابطه با بيداري اسلامي در مناسبت‌هاي مختلف ايراد شده است...