فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اسلام و رهبري؛ دو محور بيداري اسلامي

حسن ابراهیم‌زادهاين نوشتار با استناد به واقعيت‌هاي موجود در جهان اسلام و نگاه دکتر کليم صديقي، انديشمند فقيه انگليسي، به انقلاب اسلامي و شخصيت امام و علماي شيعي؛ محورهاي اصلي که موجب بيداري اسلامي است را در عنصر شکل‌گيري نظام اسلامي و جايگاه رهبري برمي‌خواند که اين دو واقعيت انکارناپذير همسو با رسانه‌هاي نظام سلطه در خارج، مورد هجوم غربگرايان و نيز جريان انحرافي در داخل قرار گرفته است...