فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

پرواز انقلاب در آسمان نگاه امام (قدس سره) و مقام معظم رهبري (دام ظله)

مرتضي رضائيانانقلاب اسلامي مردم ايران را به حق مي‌توان حادثه‌اي بي‌مانند در قرن اخير دانست که با پرچمداري فقيهي وارسته و حضور حماسي ملتي مسلمان به پيروزي رسيد و نور اميد را در دل ستمديدگان و آزاديخواهان جهان روشن کرد. اين انقلاب در دوراني که شوکت اسلامي به واسطه دشمنان پايمال مي‌گرديد، به پيروزي رسيد و روح مبارزه و حق‌طلبي را در جان ملت‌هاي جهان دميد. از همين رو بود که دشمنان از همان روزهاي آغازين شکل‌گيري انقلاب، با تمام توان به ميدان آمدند و کوشيدند تا به شيوه خاص خود، در مسير آن، سنگ‌اندازي کنند؛ اما در سايه تدابير داهيانه زعيم عالي‌قدر آن و بصيرت ستودني مردم به‌پاخاسته، انقلاب بر دشمنان داخلي و خارجي چيره شد و در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد...