فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

«بيداري اسلامي» در آيينه انقلاب اسلامي

محمدرضا فلاحاز مدت‌ها پيش کارشناسان مسائل سياسي و اجتماعي پيش‌بيني مي‌کردند با توجه به ناسازگاري روند حاکم بر جوامع اسلامي عربي با اصول اسلامي اين جوامع نتوانند با حاکميت‌هاي خود کنار بيايند و سرانجام دست به اقدام عمومي بزنند اين پيش‌بيني‌ها سرانجام محقق گشت و کشورهاي عربي يکي پس از ديگري عليه حاکمان مستبد خود شوريدند. برخي ويژگي‌هاي اين انقلاب‌ها انديشمندان را به تشابهات ميان اين انقلاب‌ها با انقلاب اسلامي ايران کشاند تحليل‌هاي عميق‌تر نشان داد که اين انقلاب‌ها هر چند تشابهاتي با انقلاب اسلامي ايران دارند اما در لايه‌هاي زيرين تفاوت‌هايي هم وجود دارد که اتفاقاً اين تفاوت‌ها مي‌تواند تهديدي براي انقلاب‌هاي عربي باشد. اين مقاله مي‌کوشد برخي از اين شباهت‌ها و تفاوت‌ها را بيان کند...