فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بيداري اسلامي و خلأ رسانه فراگير اسلامي

محمدجواد گلزارپيدايش و شکل‌گيري بيداري و خيزش اخير ملت‌هاي مسلمان منطقه را بايد مرهون انقلاب اسلامي ملت ايران دانست، اما تصور اين‌که پيام انقلاب اسلامي با انقلاب‌هاي اخير به خوبي منتقل شده است، در اين مقطع تاريخي مسلماً تصوري نادرست است. خروش ملت‌هاي مسلمان آغازي بر مسيري است که اگر ما به عنوان داعيه‌داران اسلام ناب محمدي (ص) ترسيم‌کننده آن نباشيم، دشمنان قطعاً دندان طمع تيز کرده و در کمين آن خواهند نشست. نوشتار پيشِ رو، رونمايي از دغدغه‌اي است در عرصه رسانه براي همه کساني که درد امت اسلامي داشته و عزم انتقال معارف ناب اسلامي دارند...