فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

حرف اول / سعادت رهين موفقيت در آزمون الهي

حرف اولدر فضا و شرايط کرونايي حاکم بر ايران و جهان، اين شماره از فرهنگ پويا به طور ويژه به بررسي موضوع بلا، تبيين چيستي و چرايي، راه­هاي رهايي از شر بلا، تشريح وظايف ما در رويارويي با انواع بلاها از جمله بلاي کرونا اختصاص يافته است. خداوند منان، جهان و انسان را بر اساس سنت­هاي خاص از پيش تعيين شده، تدبير و مديريت مي­فرمايد؛ سنت­هايي که بدون آن­ها زندگی بيهوده و بي­خاصيت به نظر مي­رسد. بلا و ابتلا از جمله رايج­ترين...