فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

شرط اصلي استجابت دعا درخواست واقعي از خداي واقعي است

گفتگو با آیت الله مصباح درباره جایگاه دعافرهنگ پویا:با تشکر از حضرتعالی بابت اهتمامی که به پاسخ سؤالات اعتقادی دارید، از جمله مباحثی که این روزها به‌خاطر شیوع بیماری کرونا مطرح است، توصیه به دعا و نیایش و ارتباط با خدای متعال است. ابتدا برای مخاطبین ما بیشتر توضیح بفرمایید که اساسا دعا در نظام فکری اسلام چه جایگاهی دارد؟ ...