فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

مصاف كرونايي علم و دين، افسانه يا واقعيت؟!

جواد قلی‌پورهنگامی که جامعه با یک مشکل و بحران فراگیر مواجه می‌شود، طبیعتا نگرانی‌ها افزایش پیدا کرده و نیاز به هوشیاری، همدلی و همکاری بیشتر احساس می‌شود تا بتوان بر مشکلات غلبه­ کرد؛ اما برخی با گل‌آلود کردن آب در صدد رسیدن به اهداف شوم خود بوده و از این طریق بر نگرانی و اضطراب جامعه می‌افزایند...