فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اميد كرونا را نااميد كرديم!

 مصاحبه­‌ی اختصاصی نشریه­‌ی فرهنگ پویا با مدیر گروه جهادی «روحانیون روان‌شناس»تهیه و تنظیم: محسن مومنیهنگامی که کرونا در حال جولان­ دادن بود و مردم را روانه­‌ی بیمارستان‌ها می‌کرد؛ استرس، وسواس، ناامیدی و ترس نیز از مردم تلفات روحی و روانی زیادی می‌گرفت. برخی آن‌قدر از کرونا ترسیده بودند که از زندگی ناامید شده و شجاعت مقابله با بیماری را از دست داده بودند و نسبت به آینده، ناامید و افسرده بودند. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم ترس از کرونا بیش از خود کرونا در جامعه شیوع یافته بود...