فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

كرونا و سياست يك بام و دو هواي غرب‌گرايان

 جواد گلیسکانس اولاروپا کانون جدید انتشار کرونا (نقل از یورونیوز فارسی: خبرگزاری اتحادیه­‌ی اروپا):پس از آن­که سازمان جهانی بهداشت، ایتالیا را در خط مقدم همه‌گیری ویروس کرونا در جهان قرار داد جهش چشم‌گیر بیماری کوید-۱۹ در دیگر کشورهای اروپایی سبب شده است تا برخی از کارشناسان و رسانه‌های بین‌المللی از اروپا به عنوان کانون جدید انتشار کرونا نام ببرند...