فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

نيروهاي جهادي كمر كرونا را شكستند

نیروهای جهادی کمر کرونا را شکستند...گزارشی کوتاه از کرونا ستیزی نیروهای جهادی در قمتهیه و تنظیم: کمیل محسنیمقدمه

اوایل اسفند98 بود که شیوع کرونا در ایران برای اولین بار با هوشیاری و دقت نظر پزشکان در قم به طور رسمی اعلام و بیماران مبتلا به این ویروس شناسایی شدند. جامعه­ی­متدین پزشکی قم پس از اعلام رسمی شیوع کرونا نیز محکم و استوار در خط مقدم نبرد با این ویروس منحوس به مقابله با آن پرداخت...