فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

ابعاد اقتصادي بيماري كرونا

 محمدجواد توکلیمقدمهدر چند ماه اخیر، ظهور و شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی از خود به‌جای گذاشته است. دولت‌ها درگیر مقابله با این بیماری شده‌اند. ابعاد زندگی مختلف مردم نیز به شدت تحت تاثیر این مهمان ناشناخته شده است. در میان آثار مختلفی که شیوع بیماری کرونا بر جای گذاشته، آثار و ابعاد اقتصادی آن بسیار پررنگ و حایز اهمیت است. مشاغل زیادی تحت تاثیر این بیماری تعطیل شده و افراد بسیاری شغل خود را از دست داده‌اند. سایه­‌ی شوم این ویروس منحوس بسیاری از اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داده و سفره­‌ی مصرف آن‌ها را کوچک‌تر کرده است...