فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

از خشم خدا بترسيم

علی اکبر عالمیانامسال هم ماه مبارک رمضان در حالی به پایان رسید که مانند همیشه یک پدیده­ی زشت خاطر مومنین روزه‌دار را آزرده کرده و به نوعی اپیدمی تبدیل شده است. این ضیافت الهی در نوع خود لطف بی‌نظیری است که خداوند متعال به مومنین عطا فرموده تا همگان از سر سفره­ی الهی به مقدار لیاقت و شایستگی خود حظی برند و توشه‌­ی مناسبی برای یک سال خویش بردارند...