فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بيانيه‌ي فاصله گذاري اجتماعي شاگردان مهندس بازرگان

حسن ابراهیم زادهاعلان فاصله‌گذاری در یک کلاسدر اوج شیوع کرونا در جهان، سخن گفتن از قرنطینه و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، فصلنامه‌ی «سیاست‌نا‌مه» در شماره‌ی سیزده در ویژه‌نامه‌ای قطور به سراغ سازمان منافقین رفت و از کشف تازه‌ی خود و تاثیرپذیری این گروهک تروریست‌ از فرقه‌ی اسماعیلیه سخن به میان آورد؛ ویژه‌نامه‌ای که آن را می‌توان «بیانیه‌ی فاصله‌گذاری اجتماعی» شاگردان مهندس بازرگان خواند...