فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

عصاره فضيلت هاي حوزه و روحانيت

اشاره:با توجه به اينکه در پيام تسليت مقام معظم رهبري به مناسبت رحلت آيتالله مصباح يزدي از اين عالم رحيل با عنوان «حکيم» ياد کردهاند، در مطلب پيشرو به بررسي کلام حضرات معصومين‰ درباره ارزش حکمت و موانع رسيدن به آن پرداختيم که تقديم حضور شما خوانندگان ارجمند ميشود...