فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

استاد بي نظير

حجت الاسلام و المسلمين ميرسپاه عضو هيات علمي و استاديار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و از شاگردان برجسته علامه مصباح مي باشد و سال ها از دفتر همكاري حوزه و دانشگاه تا تدريس در رشته هاي مختلف و همكاري علمي در كتب و مقالات گوناگون نقش بسزايي داشته است. با توجه به ارتباط مستمر پنجاه ساله ايشان با استاد علامه مصباح يزدي از ايشان خواستيم تا خاطرات خود را براي خوانندگان محترم نشريه پويا بيان كنند.