فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

علامه مصباح يزدي؛ مديري تحول‌آفرين

در محیط متغیر و متحول که سازمان‌های امروزی در آن به حیات خود ادامه می‌دهند این سؤال که آیا تغییر و تحول روی می‌دهد سؤالی عجیب و گزاف است. به جای این سؤال باید این پرسش را مطرح کرد که مدیران و رهبران چگونه باید تغییرات گوناگون و فراوانی که هر لحظه سازمان‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند را مدیریت و رهبری نمایند. برای مدیریت تحول در مباحث مدیریت و روان‌شناسی الگوها، مدل‏ها و روش‏های مختلفی وجود دارد که باید آن‌ها را شناخت، بومی کرد و از آن‌ها بهره گرفت. در ساده‌ترین معنا، مدیریت تحول به معنای فرایند کمک کردن به یک شخص، گروه، یا سازمان به منظور تغییر یافتن است. به تعبیر مقام معظم رهبری، تحول در جوامع انسانى و براى بشر، سنت لایتغیر الهى است. هیچ کس نمى‏تواند در مقابل تحول بشرى بایستد؛ امکان ندارد. دیر یا زود، یکى پس از دیگرى، تحولات بشرى اتفاق مى‏افتند...